Skip to main content

Wat kost een uitvaart?

Gemiddeld kost een uitvaart:

Crematie: €5000 en €7.000
Begraven: €5.500 en €8.500

In beide gevallen zijn grote kostenposten: advertentiekosten, hoeveelheid kaarten, en
opbaren crematiecentrum en een grote condoleance.

Bij begraven is de keuze voor het soort graf en de duur van het grafrecht bepalend voor de kosten.

Algemeen graf: altijd 10 jaar grafrecht en tarief tussen €800 en €1900.
Particulier graf: vanaf 10 jaar tarief tussen €2450 en €3500.
Denk ook aan een grafmonument.

Tarief en kostenbegroting

Elke uitvaartverzorger, zelfstandig of aangesloten bij een uitvaartverzekeraar, hanteert een aannametarief. Dit bedrag wordt berekend voor de begeleiding.

Dit aannametarief varieert zo tussen de € 1850,00 en de € 2650,00, vaak genoeg staan deze kosten niet op een website vermeld, dus het is goed hiernaar te vragen.

Odessa uitvaartverzorging hanteert een aannametarief van € 2.050 voor het begeleiden, het afhandelen van formaliteiten, het vormgeven, regelen en uitvaart begeleiding op de dag van de uitvaart. Op de tweede dag in de uitvaartweek ontvangt u van mij een kostenbegroting.

Deze werkzaamheden zijn o.a. onderdeel van mijn begeleiding:

  • De laatste verzorging en opbaren van de overledene, desgewenst dagelijks
    controle/contact.
  • Het regelen van: evt. overbrenging, uitvaartkist, rouwcirculaire, liturgie, staatsieauto, aanvragen van muziek op Mp3 en zo nodig geluid- en beeldinstallatie.
  • Aangifte overlijden, afwikkelen van alle formaliteiten en contact naar crematorium, begraafplaats, afscheidslocatie en/of kerk, afhandelen van de uitvaartverzekering.
  • Leiding en begeleiding op de dag van de uitvaart met een uitgebreid en duidelijk draaiboek van de dag en de inhoud van dienst.
  • Boekje ZorgenNa en een nagesprek.
  • Mijn begeleiding is compleet.

NB: let op als u kiest voor een ‘uitvaartpakket’ met een pakketprijs, omdat dit tarief voordelig is, krijgt u vanzelfsprekend niet alle diensten en begeleiding zoals hierboven staat en moet uzelf nog het e.e.a. zelf regelen.

Voorgesprekken
Steeds vaker willen mensen hun wensen m.b.t. een uitvaart bespreken; dit zijn overigens geen zware gesprekken, maar naar ik hoor meer gezellig, luchtig en met de nodige humor.

Zelf neem ik hier de tijd voor en is zo’n gesprek niet beperkt tot ‘opbaren waar’? En ‘cremeren of begraven’? Er wordt veel besproken en hiervan wordt een verslag en een begroting van gemaakt. Ik ben transparant in alle kosten en deze benoem ik ook zodat er een goede keuze kan worden gemaakt. Hierdoor is een uitvaart ook altijd
binnen het budget van een familie.
Deze voorgesprekken zijn kosteloos.

Als u verzekerd bent

In Nederland is het bij wet bepaald dat u altijd vrij bent om zèlf een uitvaartverzorger
te kiezen.

Al bent u verzekerd bij DELA/Monuta/Yarden/Ardanta, zij hebben geen recht om de uitvaart te verzorgen. U hebt het recht dat zelf te bepalen.

In een gesprek met uw uitvaartverzekering zullen de medewerkers u altijd proberen
over te halen de uitvaart toch door een aangesloten uitvaartondernemer te laten
regelen. Met argumenten dat u anders veel duurder uit bent, maar dit is absoluut niet
waar.

Vaak genoeg valt de totale kosten van een uitvaart binnen de uitkering en ‘houdt’ een familie
geld over. Ervaring is dat mocht het door de verzekeraar worden begeleidt de uitkering
helemaal ‘op’ wordt gemaakt en er extra kosten zijn.

Een kapitaal verzekering: hierbij krijgt u het bedrag op uw rekening of op rekening
begunstigde of uitvaartverzorger.

Bij een dienstenverzekering: wordt de werkelijke waarde van de diensten uitbetaald.
Staat er op de polis dat de kapitaalwaarde van de diensten € 5000 zijn, dan is de
werkelijke waarde zo’n € 2900.

In een voorgesprek of na een overlijden neem ik, als de familie dit wilt, contact op met
de verzekeraar om te informeren naar de waarde van dat moment en aan wie de
uitkering wordt uitbetaald.

Ook regel ik dat de verzekeraar de nodige formulieren krijgt om tot uitbetaling over te
gaan.

Vaak zijn er verschillende mogelijkheden en alternatieven. Ik denk graag met u mee.