Wat kost een uitvaart?

De uitvaartkosten zijn een belangrijk onderdeel van het regelen van een uitvaart en is geen goedkope aangelegenheid. Houdt u er rekening mee dat een crematie al gauw tussen de € 5.000 en € 7.500 kost en een begrafenis tussen de € 6.000 en € 8.500 euro.

Hoe hoog de werkelijke kosten zijn hangt af van de keuzes die u maakt. De genoemde bedragen zijn gemiddeld voor een afscheid. Uiterlijk op de 2de dag wordt u een kostenbegroting overhandigd en met u doorgenomen. Indien wenselijk kunt u uw keuzes bijstellen. Vaak zijn er goede alternatieven mogelijk.
Lees alles over kosten begraven of cremeren.

Tarief en kostenbegroting

Odessa uitvaartverzorging hanteert een aannametarief van € 2,250,00 voor het begeleiden, het vormgeven, regelen en uitvaartbegeleiding op de dag van de uitvaart. 

De begeleiding bestaat uit: de laatste verzorging (afleggen) en opbaren van de overledene; dagelijks controle; regelen van de rouwkaarten, de kist, het vervoer, muziek en zo nodig geluid- en beeldinstallatie; aangifte van overlijden bij de gemeente; afwikkelen van alle formaliteiten; indien gewenst afhandelen van de uitvaartverzekering(en); contact met de kerk, de begraafplaats, het crematorium, horeca; condoleance; leiding en begeleiding op de dag van de uitvaart; boekje Zorg Na en een nagesprek.

In een vrijblijvend en kosteloos gesprek bespreek ik graag uw wensen en op basis hiervan maak ik een gespecificeerde begroting. U krijgt dan een goed inzicht in de mogelijkheden en keuzes die er zijn en de kosten van de uitvaart. Belangrijk voor u is dat de uitvaart past binnen uw budget en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Is uw wens groter dan uw budget dan kijken we samen naar een mooi alternatief.

Als u verzekerd bent

In Nederland is het bij wet bepaald dat u altijd vrij bent om zèlf een uitvaartverzorg(st)er te kiezen. Dat u een uitvaartverzekering hebt is goed, maar dat betekend niet dat de verzekeraar u een uitvaartondernemer (die samenwerkt met de verzekeraar) moet toewijzen. 

Bij overlijden wordt uw kapitaal (en zelfs de dienstenverzekering) uitbetaald door de verzekeraar en verder hebt u geen verplichting aan hen, ook al lijkt men het zo te communiceren. 

Voor u is het wel belangrijk te weten wat er daadwerkelijk wordt uitbetaald en ook aan wie, de nabestaanden of de uitvaartonderneming, zo weet u waar u aan toe bent en komt u niet voor verrassingen te staan.

In voorgesprekken met families neem ik altijd contact op met de verzekeraar om te informeren over het bedrag dat wordt uitbetaald en aan wie dat wordt uitgekeerd. Wilt u meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met mij.

Lees alles over natura- en kapitaal- of sommenverzekering en de afwikkeling van de polis door Odessa

Vaak zijn er verschillende mogelijkheden en alternatieven. Ik denk graag met u mee.

Debby van der Velden - Odessa Uitvaartverzorging - Binnenkruier 33 - 1841 EN Stompetoren
KvK: 69242348 - Reknr: NL29 ABNA 0818 8843 20 - Cookie Verklaring - Privacy Verklaring