Skip to main content

Mijn begeleiding

Uw wens is de rode draad in het geheel en uw verhaal is van belang omdat het vertelt wat van waarde is voor u en voor de overledene.

Met mijn begeleiding, advies en ideeën, wil ik u helpen om vorm te geven aan een warm en waardig laatste afscheid. Hierbij houd ik rekening met de tijd en tempo die u nodig hebt om keuzes te maken, maar ik bewaak ook de tijdslimieten.

Vertrouwen, Leefstijl, Harmonie

Wederzijds vertrouwen, integriteit en openheid vind ik erg belangrijk zeker als men elkaar ontmoet in een kwetsbare en verdrietige periode. Zorgvuldig omgaan met mensen, ongeacht cultuur of geloofsovertuiging, en integer omgaan met de informatie die aan mij wordt gegeven is essentieel.
Het komt steeds vaker voor dat nabestaanden uit een samengesteld gezin komen, wat complexe situaties met zich mee kan brengen. Ook in dergelijke situaties zoek ik samen met de nabestaanden naar een harmonieus afscheid voor iedereen.

De dag van de uitvaart

Een uitvaart is de dag waarin alles samen komt. Het afscheid met een traan en een lach, het samenzijn met de mensen om je heen, het delen van gevoelens: van verdriet tot wellicht opgelucht zijn of berusting hebben.
In de dagen voor dit afscheid hebben we met elkaar jullie wensen besproken, zijn er wellicht onderlinge compromissen gesloten en zijn met grote zorg besluiten genomen. Samen is er een afscheid met gouden glans gecreëerd.

Een uitvaart is de dag waarin alles bij elkaar komt. Het afscheid met een traan en een lach.