Skip to main content

Begraven en wat kost een begrafenis

Persoonlijke keuze

De keuze voor begraven hangt, net als bij cremeren, af van allerlei persoonlijke argumenten.

Ten eerst kan een geloofsovertuiging een rol spelen om begraven te willen worden. Andere vinden het fijn dat er een mooie plek gecreëerd kan worden waar familie naar toe kan gaan. En andere kiezen gewoonweg niet voor cremeren.

Alles rondom begraven

Het grote verschil met cremeren is dat er al een plek moet worden uitgezocht; welke begraafplaats in welk dorp of stad en waar precies zoek u een graf uit op de begraafplaats.
De volgende keuze zou zijn: kiest u voor een particulier graf (familie-/koopgraf) of een algemeen graf (huurgraf). Het verschil tussen beide is wie de zeggenschap heeft over een graf. Bij het algemene graf is het de beheerder van begraafplaats die bepaalt wie daarin begraven wordt. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende dat.

In een algemeen graf worden meerdere personen (2 of 3) begraven, welke geen familieband met elkaar hoeven te hebben. De beheerder heeft het recht te beslissen waar er begraven wordt. Deze graven zijn vooral te vinden op begraafplaatsen in de grotere steden, waar een tekort is aan (goedkope) grond. De graven zijn voor degene die geen particulier graf wil/kan betalen of geen voorzieningen heeft getroffen. Een algemeen graf biedt de nabestaanden vrijwel geen rechten op verlenging van huur. Dit komt omdat deze graven voor de minimale wettelijke termijn van 10 jaar worden uitgegeven, waarna ze in principe worden geruimd.
Herbegraven van de stoffelijke resten in een particulier graf is na ruiming (maar niet eerder!) bijna altijd mogelijk.

Bij een particulier graf kan de rechthebbende zelf een graf uitzoeken op de begraafplaats en deze beslist ook welke overledene(n) in het graf komen. De rechthebbende is geen eigenaar van de grond! Particuliere graven kunnen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden uitgegeven en voor een of meerdere overledenen boven of naast elkaar. Dit wordt vastgelegd in een grafakte. Voor een particulier graf kan een termijn vanaf 10 jaar gekocht worden, en kan het grafrecht steeds verlengd worden. Dit laatste kan niet bij een algemeen graf. Het is belangrijk te informeren welke verlengingstermijnen een begraafplaats hanteert.

Spreekt natuurbegraven uw meer aan?

Grafmonumenen

Omdat er 2 of 3 mensen in een algemeen graf worden begraven is de ruimte op het graf voor het plaatsen van een individuele grafsteen beperkt. Grafstenen voor deze graven zijn dan ook vaak aan strenge voorschriften gebonden. Een keuze kan een letterplaat van graniet zijn (bv. 50×50 cm) met gezandstraalde letters en – afbeeldingen. 
Bij een particulier graf kan de rechthebbende zelf beslissen over het grafmonument, tenzij het maar gerealiseerd wordt binnen de eisen die de begraafplaats stelt. Tussen de begraafplaatsen zijn er verschillende reglementen, dus informeer daar goed naar. De leverancier in grafmonumenten zijn daar veelal van op de hoogte. 
Er is velerlei keuze als grafbedekking: rotsen ruw, glad of gecombineerd, zwerfkeien en granieten monumenten. Bij het laatste is er vaak een granieten dekplaat (veelal met een uitsparing voor een tuintje) met een kopstuk met de belettering.

 

Wat kost begraven?

Dit hangt voor een groot deel af van de keuzes die gemaakt worden.
Een particulier graf, ofwel familiegraf, is kostbaarder dan een algemeen graf.

Wat een particulier graf kost is afhankelijk van de begraafplaats en in welke gemeente deze ligt. Zo kan in de ene gemeente een particulier graf met 10 jaar rust € 1.600,00 kosten, maar in een gemeente er naast kan het € 3.300,00 kosten en zelf oplopen tot bijna 7.000,00.

Voor een algemeen graf geldt hetzelfde, alhoewel het vele male goedkoper is dan een particulier graf. Waar een begraafplaats € 750,00 rekent voor 10 jaar huur, kan een andere begraafplaats € 1.600,00 vragen of meer.

Elke begraafplaats heeft zijn eigen tarief en deze zijn te vinden op de site van de begraafplaats of bij een algemene begraafplaats op de site van de Gemeente.

Rechthebbende van een particulier graf mogen soms het graf zelf onderhouden, soms moet het onderhoud worden afgekocht. De kosten voor het onderhoud is doorgaans bedoeld voor het onderhouden van de algemene toegangspaden en groenvoorzieningen op de begraafplaats.